Veel gestelde vragen voor Huiseigenaren

Deze pagina is opgesteld als informatiebron voor huiseigenaren en niet-professionele doe-het-zelvers. Als u een professionele installateur bent, klik dan op de link naar de Professionele Installateurs  pagina.

Indien u ons doe-het-zelf beleid wilt bekijken, klik dan hier.

Generieke vragen

Ja. Met het oog op uw veiligheid en voor een correcte installatie van het systeem, adviseert APsystems ten zeerste de installatie door een PV-installateur te laten uitvoeren. Juist installateurs zijn op de hoogte van de veiligheidseisen, voorschriften en normen, hebben een vergunning, zijn gewend om te werken met elektrische systemen en op daken. Bovendien zijn zij opgeleid voor het gebruik van APsystems-apparatuur. Ook al heeft u kennis van elektrische apparatuur, problemen met elektrische voorschriften kunnen bij een onjuiste aanpak ernstig letsel of schade tot gevolg hebben.

Conform het beleid van APsystems is professionele installatie vereist om een EMA-monitoringaccount in te stellen en het systeem te onderhouden en eventuele problemen op te lossen.

Neem s.v.p. contact op met uw installateur. Uw installateur kan u adviseren en misschien uw probleem verhelpen op afstand zonder langs te komen. Of het nu gaat om een aanmeldings-, productie of hardwareprobeem. De installateur is erkend en gecertificeerd om problemen op te lossen en zo nodig uw product te vervangen. Mocht uw installateur aanvullende ondersteuning nodig hebben, dan neemt hij contact met APsystems op. Als uw PV-installateur niet langer werkzaam is in de PV branche, dan kunnen wij u doorverwijzen naar een ervaren installateur bij u in de buurt.

Uw systeeminstellingen worden bepaald door het elektriciteitsnet en de normvereisten. Deze mogen alleen in uitzonderlijke omstandigheden worden gewijzigd. Als uw systeem zich bijvoorbeeld in een gebied met een instabiel elektriciteitsnet bevindt, kunnen de parameters worden aangepast om de instabiliteit van het net op te vangen. Ondervindt u dit soort problemen met het elektriciteitsnet in uw omgeving, neem dan contact op met uw PV-installateur. Deze kan de nodige parameters van uw systeem aanpassen.

APsystems verkoopt rechtstreeks aan geautoriseerde distributeurs en worden ondersteund met o.a. support en training. Ook worden onze installateurs door de distributeurs ondersteund en voorzien van de juiste kennis van APsystems producten zodat u de best mogelijke ervaring op kunt doen.

Wij adviseren u ten zeerste contact op te nemen met een professionele zonne-energie-installateur om de eventuele problemen of storingen van uw systeem op te lossen. PV-installateurs werken met ons samen om de oorzaak vast te stellen en kunnen ook daadwerkelijk het probleem waarschijnlijk verhelpen. Ook kunnen zij zowel de zonnepanelen, de micro-omvormers of accessoires vervangen indien nodig. Vaak zijn voor het oplossen van problemen werkzaamheden op het dak noodzakelijk. Met het oog op de veiligheid en de specifieke kennis die nodig is m.b.t. PV-systemen adviseert APsystems huiseigenaren met een professionele PV-installateur te werken.

Bij de eerste inbedrijfsstelling van uw zonnepanelen maakt uw installateur in de EMA applicatie een account aan en geeft u de aanmeldingsgegevens om uw energieproductie in te zien. Download de EMA App in de App Store of ga naar de online EMA-portal op https://apsystemsema.com/ en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u van uw installateur heeft ontvangen.

Voor elk PV-systeem dat met APsystems micro-omvormers is verbonden, is monitoring beschikbaar voor de eindgebruiker wanneer het PV-systeem is aangesloten op een ECU (Energy Communication Unit). De ECU dient dan wel aangesloten te zijn op het internet. Met behulp van de EMA APP of het EMA-webportaal kunt u dan de prestaties van uw systeem dagelijks/maandelijks/jaarlijks inzien.

Wij adviseren u contact op te nemen met uw installateur om uw account te laten instellen. De installateur kan systeemeigenaar-accounts voor klanten aanmaken en bijwerken. Indien uw installateur niet juist reageert of misschien niet meer bestaat, neem dan contact op met de technische ondersteuning van APsystems in uw regio.

APsystems heeft een distributiestrategie waarbij distributeurs en installateurs direct worden ondersteund met o.a. support en training. Niet alleen zijn onze partners goed op de hoogte van geldende voorschriften en de vereisten voor het veilig installeren van omvormers maar ook van zonnepanelen, de juiste bekabeling en accessoires. Mocht er onverhoopt na enige tijd toch ondersteuning nodig zijn, dan is een erkende installateur uw aangewezen persoon. Indien uw installatie nog niet geheel is afgerond, dan raden wij u aan een professionele installateur in te schakelen. Indien uw systeem al is geïnstalleerd, ga dan naar de handleiding voor het aanmaken van een doe-het-zelf-account.

Neem contact op met een  professionele installateur om eventueel samen met onze technische dienst de oorzaak van het probleem te bepalen. Door veiligheids- en wettelijke redenen dienen reparaties of herstelwerkzaamheden uitgevoerd te worden door een ervaren professionele installateur.

Micro-omvormers

De UID (Unique IDentifier) ofwel het serienummer is een uniek 12-cijferig nummer dat aan alle micro-omvormers wordt toegekend.

APsystems biedt modulecompatibiliteit aan via onze online ontwerpgids. Deze is te vinden in onze bibliotheek.

Neem s.v.p. contact op met uw installateur, hij zou u kunnen voorzien van gedetailleerde product informatie. Bij gebruik van een ECU kan uw installateur dit vanaf zijn eigen werklokatie doen.

Om specificaties te bekijken gaat u naar u naar de APsystems-website en vervolgens naar Support > Bibliotheek

Zeker, micro-omvormers van APsystems zijn in gebieden met extreme weers omstandigheden geïnstalleerd en presteren daar optimaal, al meer dan tien jaar. Ook zorgen we ervoor dat onze ontwerpen zeer versnelde levenscyclustesten doorstaan, bijvoorbeeld voor vocht-warmte, vocht-vorst, zoutmist en UV. Onze micro-omvormer ontwerpen met twee en vier panelen zijn ook onafhankelijk getest door DNV-GL.

Zowel de DS3 serie als de QT2 serie voldoen aan de lokale regelgeving met betrekking tot RPC.

Ja, APsystems adviseert in de meterkast een overspanningsbeveiliging voor de woning te installeren. Raadpleeg uw lokale voorschriften of regelgeving van bevoegde autoriteiten.

Helaas niet, APsystems biedt op dit moment geen off-grid producten aan. Alle producten van APsystems voldoen aan bijvoorbeeld de norm IEEE-1547.

EMA

Ga naar https://apsystemsema.com/ en kijk of de EMA-portal beschikbaar (online) is. Het kan zijn dat deze door onderhoud even niet breikbaar is. Als u zich na 24 uur nog niet heeft kunnen aanmelden, neem dan contact op met uw installateur voor hulp bij het resetten/wijzigen van uw gebruikersnaam, e-mailadres of wachtwoord. Voor deze handeling is connectie met een ECU noodzakelijk.

Ga naar https://apsystemsema.com/ en klik op de link ‘Lost your password?’. Hier dient u uw gebruikersnaam opnieuw in te vullen

Neem contact op met uw installateur voor hulp bij het resetten/wijzigen van uw gebruikersnaam, e-mailadres of wachtwoord voor aanmelden. Uw installateur kan uw account aanmaken en bijwerken.

Vul het formulier voor het overdragen van de garantie in (ga naar uw regionale APsystems-website en vervolgens naar Support> Garantie). Stuur dit formulier per e-mail naar APsystems support (support.emea@APsystems.com) en een van onze medewerkers zal de EMA-toegang voor u als nieuwe huiseigenaar instellen.

Dit is heel gebruikelijk en komt veel voor, er is niets aan de hand met uw panelen of omvormers. De vermogensafgifte van het paneel verschilt doorgaans +/- 10% van paneel tot paneel. Daarnaast ‘peilt’ of vraagt de ECU gateway de omvormers om de vijf minuten één voor één naar de stroomproductie; de peiltijd kan per zonnepaneel enkele minuten schelen zodat er zo nu en dan schommelingen optreden.

In bedrijf verzamelt de ECU-gateway van APsystems om de vijf minuten gegevens van de micro-omvormers aan de DC-zijde als momentopname. Door gebruik te maken van moment opnamen wordt de data belasting tot een minimum beperkt door de ECU-gateway. De energieleverancier maakt gebruik van een meter die de stroomproductie aan de AC-zijde constant meet en als zodanig gegevens realtime verzamelt, hierdoor ontstaan er verschillen in waarneming. De EMA applicatie wordt gebruikt om de stroomproductie inzichtelijk te maken. De getoonde energieproductiecijfers in de EMA applicatie zijn een zo nauwkeurig mogelijke benadering op basis van deze onregelmatige intervallen en kunnen enigszins verschillen van de cijfers op uw energierekening vanwege de monitoringsfrequentie, de nauwkeurigheid en wat er wordt gemeten (AC versus DC).

Als een of meer panelen NC vertonen, kunnen een paar controles worden uitgevoerd: 1. Zorg ervoor dat de ECU is aangesloten op de voeding; 2. Zorg ervoor dat de UID van de micro-omvormers correct zijn ingevoerd in de ECU en zijn gesynchroniseerd; 3. Aansluiten kan ongeveer 10 minuten duren. Als er meer micro-omvormers zijn, kan het meer dan 30 minuten duren; 4. Zorg ervoor dat het lampje op de micro-omvormer groen is; 5. Zorg ervoor dat de ECU dicht bij de micro-omvormers staat. Als al het bovenstaande niet werkt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Controleer of de AC-zekeringautomaten AAN staan en of de stroom helemaal juist is aangesloten op alle panelen.  We adviseren huiseigenaren geen elektrische werkzaamheden te verrichten of op het dak te klimmen. Wij raden u met klem aan contact op te nemen met een professionele zonne-energie-installateur om eventuele problemen met uw systeem op te sporen en te verhelpen.

Ja, de aanmeld gegevens zijn hetzelfde.

ECU

De UID ofwel het serienummer bevindt zich op de achterzijde of zijkant van het apparaat en bestaat uit een 12-cijferig nummer dat begint met een ‘2’.

Stap 1: Schakel de ECU in.

Stap 2: Druk op de AP-knop van de ECU.

Stap 3: Scan de QR-code hieronder om de EMA manager te downloaden.

Stap 4: Open de EMA manager en  klik op “Local Access” rechtsonder.

Stap 5: Maak verbinding naar de ECU WIFI met het ECU ID, voer 88888888 in om in te loggen op de ECU.

Opmerking: indien de ECU WIFI niet kan worden gevonden, probeer het dan opnieuw. Vergeet niet om de ECU dicht bij de router te houden. De WIFI-naam is hetzelfde als de eerste UID op de achterkant van de ECU.

Stap 6: Ga terug naar de EMA manager APP, klik vervolgens op “Workspace” en klik op “ECU Network”

Stap 7: Kies de beschikbare wifi-router om draadloos te kunnen functioneren.

Als de verbinding tot stand is gebracht, zijn beide lampjes op de ECU groen.

ECU-R serienummers beginnen met 216.

ECU-B serienummers beginnen met 2163.

ECU-C serienummers beginnen met 215.

ECU-3 serienummers beginnen met 203, 204, 213 of 214. Zie de compatibiliteitshandleiding voor ECU’s en omvormers of kijk voor meer informatie in de bibliotheek.

Raadpleeg de handeiding bij deze link. (in het Engles)

De ECU-R en ECU-C kunnen via de hardwire Ethernet-kabel of de Wi-Fi-verbinding weer op het internet worden aangesloten. Als u gebruik maakt van de hardwire Ethernet-kabel (de aanbevolen en meest betrouwbare methode) sluit u de Ethernet-poort op de ECU-R of ECU-C aan op een open Ethernet-poort van uw router of switch. Als u gebruik maakt van de ingebouwde Wi-Fi doet u het volgende: ga in de ECU App naar het tabblad ‘Settings, WLAN’ en zoek de beschikbare Wi-Fi, selecteer uw router, voer het wachtwoord in en tik op OK. Bekijk onze YouTube-video over de ECU-R voor gebruiksinstructies. (opmerking: de ECU App werkt ook met de ECU-C)

Ja, de ECU heeft een offline monitorfunctie (vooral door installateurs gebruikt) voor klanten die geen internet hebben. De offline monitoringfunctie kan worden ingeschakeld door de ‘AP’-knop aan de zijkant van de ECU ongeveer twee seconden in te drukken. Sluit uw mobiel via het Wi-Fi-signaal (ECU-R_216xxxx) van de ECU aan en open vervolgens de ECU Manager App. Ga naar het tabblad ‘Data’ om realtime gegevens, stroom en energie te bekijken. Opmerking: APsystems raadt altijd aan de ECU waar mogelijk aan te sluiten op het internet (hardwire/fysieke verbinding of GSM-router). Dit om ervoor te zorgen dat de ECU en omvormers gedurende de levensduur van het systeem kunnen worden bijgewerkt met de meest recente software en firmware.

De ECU kan worden aangesloten op maximaal 100 micro-omvormers. Wij raden aan om 80 micro-omvormers aan te sluiten voor optimale prestaties. Probeer de ECU dicht bij de micro-omvormers te plaatsen en probeer obstakels of andere elektrische apparatuur te vermijden.

Ja, u kunt teruglevering van stroom aan het net verhinderen door uw installateur de ECU-C met de Zero Export-functie te laten configureren.

Haal het scherm a.u.b. weg uit eventueel direct zonlicht, start het opnieuw op (of liever haal de stekker er 10 seconden uit). Mocht dit niet werken, neemt u dan contact op met uw installateur.

De -W of -Web betekent dat de ECU geen goede internetverbinding heeft. Mogelijk is er een internetstoring of heeft u onlangs een andere internetprovider of router gekregen of de netwerkinstellingen gewijzigd. Start de ECU opnieuw op, verwissel de kabel of controleer de internetverbinding. Mocht dit ook niet werken neem dan a.u.b. contact op met uw installateur.

ECU-R is gericht op residentiële installaties. En ECU-C is voor commerciële installaties. En de ECU-C heeft een uitgebreide energiebeheerfunctie.

Nee, helaas is dit niet mogelijk.

APP

De EMA manager APP is een hulpmiddel voor installateurs om te gebruiken bij de eerste installatie van je systeem. De EMA APP is het controle-instrument dat systeemeigenaren zullen gebruiken om hun energieproductie op hun smartphone te monitoren. Doe-het-zelvers kunnen de systemen eerst instellen met de EMA manager APP en vervolgens de EMA APP gebruiken voor de monitoring in serie.

Diverse vragen

Om in aanmerking te komen voor de beste garantie, moeten de micro-omvormers van APsystems worden bewaakt via het EMA-portaal. Raadpleeg onze algemene
voorwaarden voor garantie, beschikbaar op de website in de Bibliotheek onder Warranty.

Het acroniem UID staat voor Unique IDentifier, het serienummer.

Vul het formulier voor het overdragen van de garantie in (ga naar de APsystems-website en vervolgens naar Support > Warranty). Stuur dit formulier per e-mail naar APsystems support (support.emea@APsystems.com) en een van onze medewerkers zal de EMA-toegang voor u en de nieuwe huiseigenaar instellen. Als u geen gegevens over de nieuwe huiseigenaar heeft, vult u uw eigen gegevens op het formulier in en geeft u het formulier door aan de nieuwe eigenaar zodat deze dit verder kan invullen en verzenden naar APsystems.

De dimensionering van een PV-systeem maakt doorgaans geen einde aan de maandelijkse rekening, maar vermindert wel bij hetzelfde gebruik als voorheen een aanzienlijke afname van stroom van uw energieleverancier. Bekijk uw maandelijkse verbruik over een langere periode, bijvoorbeeld in het afgelopen half jaar en vergelijk uw huidige rekening met die in het verleden om uw energiebesparing te zien.

De APsystems micro-omvormers die op uw dak zijn geïnstalleerd zijn ‘netgekoppelde’ omvormers die met het elektriciteitsnet in contact moeten staan om stroom te produceren. Wanneer er zonne-energie wordt geproduceerd dient de energie of gebruikt te worden of terug geleverd te worden aan de energieleverancier. Dit betekent dat de opgewekte stroom onmiddellijk moet voorzien in de energiebehoefte van uw huis of moet worden teruggeleverd aan het net; de stroom kan doorgaans niet worden opgeslagen voor later, tenzij u al in het bezit bent van een energieopslagsysteem. Informeer bij uw installateur naar de mogelijkheden van energieopslag bij u thuis.

Een hele vervelende situatie. Er zijn gelukkig veel gekwalificeerde installateurs bij u in de buurt. Neem contact op met een van hen om uw probleem voor te leggen. APsystems kan eventueel aan de installateur de nodige informatie verstrekken die nodig is om uw PV situatie te verbeteren. Mocht u geen installateur kunnen vinden, stuurt u dan een e-mail naar ons supportteam (email: support.emea@APsystems.com). Een medewerker van de klantenservice zal op korte termijn een aantal erkende installateurs van APsystems bij u in de buurt aangeven die u van dienst kunnen zijn.

Omvormers van APsystems zijn merkonafhankelijk en werken perfect samen met alle AC-gekoppelde opslagoplossingen die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn. U kunt onze APsystems Storage Solution gebruiken voor opslagsystemen.

APsystems micro-omvormers zijn bedoeld om aan het net gekoppeld te zijn. APsystems biedt geen ondersteuning voor het gebruik van micro-omvormers in combinatie met een generator in een geslotenlussysteem. In het garantiebeleid van APsystems staat duidelijk dat het gebruik van micro-omvormers met een generator niet onder de garantie valt.

De API is alleen beschikbaar voor bepaalde installateurs om hun toepassingen te ontwikkelen. De API is een REST API en levert gegevens in JSON-formaat via HTTPS. De API is onderverdeeld in gegevens op twee niveaus:

– Systeemgegevens API

– Gegevens op ECU-niveau API

Voor toegang tot de API zijn unieke gebruikersgegevens nodig die per geval door APsystems worden verstrekt. Neem contact op met uw APsystems vertegenwoordiger voor meer informatie.

De huidige oproepen zijn als volgt:

– Huidig vermogen

– Dagelijkse productie

– Maandelijkse productie

– Jaarlijkse productie

– Levensduur productie

APsystems micro-omvormers zijn ontworpen om samen te werken met hedendaagse zonnepanelen en niet met windturbines.