Veelgestelde vragen
___________

Algemene vragen

De APsystems micro-omvormer zet de opgewekte energie in een zonnepaneel om van gelijkstroom (DC) naar wisselstroom (AC), waarbij de energie opbrengst van elke omvormer  in een string van zonnepanelen gemaximaliseerd wordt. In tegenstelling tot de conventionele centrale “string’’ omvormer (waarbij meerdere zonnepanelen verbonden zijn met één enkele centrale omvormer), stuurt de APsystems micro-omvormer ieder zonnepaneel afzonderlijk aan, waardoor de totale energie opbrengst van het gehele systeem geoptimaliseerd wordt.

De APsystems micro-omvormer oplossing omvat drie hoofd elementen:

 • De APsystems micro-omvormer zet DC stroom naar AC stroom om in ieder afzonderlijk zonnepaneel.
 • De APsystems Communicatie Unit (Energy Communication Unit, ECU) verzamelt alle data van de zonnepanelen en stuurt deze naar een database.
 • De APsystems Monitor (Energy Monitoring en Analyses, of EMA) biedt de mogelijkheid tot continue monitoring en beheer van de zonne-energie installatie door middel van bijvoorbeeld een computer, tablet of smartphone.

Door de optimale afstemming van de hoofd elementen en het geïntegreerde systeem, zal de APsystems micro-omvormer oplossing de energie productie optimaliseren; kent het systeem een zeer hoge betrouwbaarheid; is het systeem ontwerp, installatie, onderhoud en beheer eenvoudiger en veilig voor zowel installateur als eindgebruiker.

De APsystems micro-omvormers kunnen  zelfstandig werken zonder verbonden te zijn met de ECU of de EMA. De micro-omvormer zal ook afzonderlijk werken met alleen de APsystems ECU.
Echter, om een volledige systeem analyse te verkrijgen, dient de APsystems ECU verbonden en ingelogd te zijn met de APsystems EMA.

Een conventionele string omvormer, geplaatst en verbonden aan het einde van een rij zonnepanelen, regelt de geproduceerde gelijkstroom van alle verbonden zonnepanelen, en wordt gezien als één geheel. Hierdoor wordt de totale opbrengst bepaald door het paneel dat het minste produceert (door bijvoorbeeld schaduw, schade, vervuiling etc).

Dat betekent dat als er bladeren op één zonnepaneel liggen, bij vuil of bij degradatie van één paneel, dit de opbrengst van alle andere panelen zal worden teruggebracht tot hetzelfde niveau als het beïnvloede paneel.

String omvormers worden doorgaans 2 x of meerdere keren vervangen gedurende de levensduur van een systeem, waardoor de totale kosten gedurende de levensduur aanzienlijk hoger liggen dan de initiële kosten.

De combinatie van micro-omvormers met individuele panelen levert optimale prestaties van uw zonne-energie systeem op.

Schaduwwerking, met als resultaat een verminderde energie productie, wordt door de toepassing van de micro-omvormers beperkt tot alleen die zonnepanelen waar de schaduw op valt en is niet van invloed op de opbrengst van de overige panelen, wat de productiviteit en prestaties van het hele systeem enorm zal vergroten. Alle andere modules in het systeem zullen namelijk met vol vermogen blijven produceren.

Elke APsystems micro-omvormer heeft een zogenaamde Maximum Power Point Tracking functie ingebouwd. De micro-omvormer regelt honderden keren per seconde de hoogst mogelijke zonnepanelen opbrengst en optimaliseert op deze manier de totale productie.

Installaties met APsystems micro-omvormers zijn doorgaans 5-15 procent efficiënter dan vergelijkbare “string” omvormers.

Het systeem heeft op deze manier meer opbrengst met een zelfde aantal panelen op het dak.

In combinatie met de APsystems ECU en de EMA, maakt de APsystems micro-omvormer het mogelijk de prestaties van elke zonnepaneel te volgen en stelt zelfs de installateur in staat op afstand eventuele problemen op te lossen.

Het flexibele en onafhankelijke ontwerp van APsystems micro-omvormers zorgt voor een eenvoudige en veilige installatie op vrijwel elk beschikbaar oppervlak. Iedere eigenaar kan altijd op een later tijdstip, zonder aanpassingen (zoals bijv. andere centrale omvormer, bekabeling, nieuw ontwerp), het zonnepanelen systeem uitbreiden. Het modulaire systeem kan al naar gelang de veranderende behoeften of qua capaciteit op elk gewenst moment aangevuld worden met meerdere micro-omvormers om meer elektriciteit te produceren.

De APsystems micro-omvormer is direct verbonden met de laagspanning van het zonnepaneel en is via standaard wisselspanning (AC) verbonden met het openbare elektriciteits net. Hierdoor is het veilig voor zowel de installateur als eindgebruiker en wordt het risico van hoogspanningsvlambogen, zoals kan voorkomen bij de meer traditionele systemen, uitgesloten.

Alle APsystems producten worden onderworpen aan strenge fabriekstesten, geëvalueerd en op lokatie gemonitord zodat u de hoogste kwaliteit en meest betrouwbare solar oplossing krijgt. De APsystems micro-omvormer is ontworpen om onder de meest zware omstandigheden te functioneren gedurende een periode van 25 jaar welke normaliter overeenkomt met de levensduur van een zonne-energie systeem.

Elke APsystems module heeft een volledige vervangings garantie van 10 jaar en kan optioneel worden uitgebreid met nog eens 10 jaar.

 • Indien het LED iedere 10 seconden ROOD knippert: de omvormer is aangesloten op het zonnepaneel (minimaal één), maar produceert geen elektriciteit.
 • Indien het LED elke 2 seconden GROEN knippert: de omvormer produceert elektriciteit, maar communiceert niet met een ECU.
 • Indien het LED iedere 10 seconden GROEN knippert: de omvormer produceert elektriciteit en communiceert met een ECU.
 • Indien het LED continue ROOD is: de omvormer heeft een fout gedetecteerd of is defect.
 • Indien het LED niets aangeeft: de polariteit van de +/- module is incorrect of de omvormer is defect.

Aan het begin en het einde van de dag, bij weinig licht, kan dit gebeuren omdat de omvormers niet precies op hetzelfde moment starten en stoppen met produceren.Overdag kan dit te wijten zijn aan een DC (alle modules) of AC-verbinding, een communicatieprobleem of een micro-omvormer die onder alarm staat.

Aarding van het zonnepanelen-systeem gebeurt door het monteren van de micro-omvormers op het metalen PV-frame. Als er geen metalen frame gebruikt wordt, dienen de micro-omvormers apart geaard te worden, d.m.v. een separate aardingsdraad.

Nee, volgens de NEN1010 laagspannings norm is het direct aansluiten van een enkele micro-omvormer via een stekker op een wandcontactdoos niet toegestaan. (Zie NEN 1010, 712.411.1.1.)

Ja, de installatie van een ECU is niet vereist bij het gebruik van micro-omvormers van APsystems, maar daar de ECU de dagelijkse energie productie registreert, geeft dit de mogellijkheid te profiteren van individuele PV module monitoring. Ook kan de ECU gebruikt worden voor het opnieuw configureren en het op afstand diagnosticeren. Op deze manier verlaagt u de onderhoudskosten en versterkt u de relatie met uw klanten.

Nee, de ECU kan op iedere andere groep worden aangesloten maar moet wel op dezelfde fase als de PV-installatie worden aangesloten.

Nee, deze USB-aansluiting is uitsluitend bedoeld als voeding voor een Wi-Fi bridge

Contact opnemen met APsystems Technical Support kan door het sturen van een email naar support.emea@APsystems.com of door telefonisch contact op te nemen met telefoonnummer:  +31(0)10-2582670.

APsystems micro-omvormers zijn voorgeprogrammeerd in overeenstemming met lokale electrische net eisen en vooraarden en zullen functioneren zodra ze aan het AC net aangesloten zijn. Ze werken tevens autonoom zonder aangesloten te zijn met een ECU.

A: ECU is de afkorting voor “Energy Communication Unit”. Deze wordt gebruikt om de productie van elektriciteit en andere gegevens betreffende de micro-omvormers van de installatie inzichtelijk te maken. Deze worden geregistreerd op de Energy Monitoring and Analysis (EMA) -website. Maak via internet of de EMA-applicatie verbinding met deze website voor historische gegevens of actuele weergave van het systeem.

A: EMA staat voor “Energy Monitoring and Analysis”. Dit is de monitoring applicatie voor zonne-installaties met behulp van APsystems micro-omvormers die zijn aangesloten op een APsystems ECU.

– U heeft een EMA-eindgebruikersaccount nodig om uw actuele of historische gegevens  in te kunnen zien. Om dit account te verkrijgen, dient u contact op te nemen met uw installateur.

– Als installateur heeft u een EMA-installateuraccount nodig om de eigenaar van het systeem te registreren. Hiervoor dient u contact op te nemen met de technische ondersteuning van APsystems.

U vindt de QR-code voor uw smartphone (Android- of iOS) wanneer u klikt op “EMA-login” in de rechterbovenhoek van de emea website (emea.apsystems.com). Of zoek naar “EMAAPP” in ITunes of Google Play.

Ja, het werkt ook met verschillende soorten computers en omvormers en verschillende locaties.

Ja, APsystems heeft binnen de EMA een unieke en handige functionaliteit ontwikkeld voor toepassingen in meerdere woningen. Deze functie, “ECU Share” genoemd, maakt het voor elke eindgebruiker mogelijk om zijn eigen PV-productie (subgebruikersaccount) te bekijken terwijl de sitemanager (master-account) een samengestelde weergave krijgt van alle gerelateerde systemen met slechts 1 ECU, een zeer kostenefficiënte oplossing.

____________

Technische vragen

– YC500, YC600 : 1 of 2

– QS1, YC1000 : 1,2,3 of 4

Ja dit werkt met de YC500, de YC600 en de QS1

In de meeste gevallen kan dit niet. Het kan wel met de YC1000 (360Wp max in plaats van 310Wp als 3 zonnepanelen zijn aangesloten in plaats van 4)

Het compacte en onafhankelijke ontwerp van APsystems micro-omvormers zorgt voor een eenvoudige installatie op vrijwel elk beschikbare oppervlak,  zonder dat er rekening gehouden hoeft te worden met oncontroleerbare. U heeft de flexibiliteit om de strengen zonnepanelen op elk gewenst moment uit te breiden of te combineren in verschillende orientaties op hetzelfde dak zonder dat dat invloed heeft op uw uiteindelijke zonne energie productie.

APsystems adviseert zonnepanelen:

 • tot 310Wp voor YC500 en de YC1000,
 • tot 360Wp voor de YC1000 als slechts 3 PV-modules zijn aangesloten,
 • tot 365Wp voor YC600 en QS1

In het algemeen 60 en 72 cel PV-modules, ook kunt u contact opnemen met APsystems support op: emea@APsystems.com voor officiële goedkeuring.

 • ECU-3 (niet langer beschikbaar): YC500
 • ECU-3Z (niet langer beschikbaar): YC1000
 • ÉCU-R : YC600, QS1, YC1000
 • ECU-C PLC: (niet langer beschikbaar): YC500
 • ECU-C ZigBee : YC600, QS1, YC1000

De (interne) IP-adressen van de ECU zijn:

 • van de ECU-3V3 :  60.190.131.228
 • van de ECU-3V4 : 192.168.131.228
 • van de ECU-C :  172.30.1.1
 • van de ECU-R : 192.168.131.228 (geen lokale toegang via IP-adres, ECUAPP is vereist)

Nee

Ja, de  APsystems micro-omvormers hebben een ingebouwde hoog-frequent transformator die in de  meeste configuraties een aardlekschakelaar overbodig maakt.

Nee, volgens de NEN1010 laagspannings norm is het direct aansluiten van een enkele micro-omvormer via een stekker op een wandcontactdoos niet toegestaan. (Zie NEN 1010, 712.411.1.1.)

Ja, de installatie van een ECU is niet vereist bij het gebruik van micro-omvormers van APsystems, maar daar de ECU de dagelijkse energie productie registreert, geeft dit de mogellijkheid te profiteren van individuele PV module monitoring. Ook kan de ECU gebruikt worden voor het opnieuw configureren en het op afstand diagnosticeren. Op deze manier verlaagt u de onderhoudskosten en versterkt u de relatie met uw klanten.

Nee, de ECU kan op iedere andere groep worden aangesloten maar moet wel op dezelfde fase als de PV-installatie worden aangesloten.

100 units

50 meter, zonder storingen

Nee, deze USB-aansluiting is uitsluitend bedoeld als voeding voor een Wi-Fi bridge

 • Een afstand van meer dan 50 m tussen de ECU en de omvormers
 • Materialen of een obstructie (wand, metaal, signaal etc) die het ZigBee-signaal beïnvloeden of verstoren.

Een oplossing kan zijn om de ECU dichter bij de omvormers te installeren of gebruik een verlengkabel voor de ZigBee-antenne om deze dichter bij te plaatsen.

Nee. Deze ‘Anti -Islanding’ beveiliging is verplicht!

Pas als de omvormer is aangesloten op het lichtnet zal het PV-systeem energie gaan produceren. Na het aansluiten zal deze eerst het net op spanning, frequentie en impedantie testen voordat de omvormer zich inschakelt.
Als het systeem van het elektrische netwerk af is, zullen alle micro-omvormers outputs zich uitschakelen. (gelijk aan ‘’Rapid Shutdown’’).

Het PV systeem zal alleen energie produceren als de micro-omvormer met het elektriciteits net verbonden is.

Contact opnemen met APsystems Technical Support kan door het sturen van een email naar support.emea@APsystems.com of door telefonisch contact op te nemen met telefoonnummer:  +31(0)10-2582670.

APsystems micro-omvormers zijn voorgeprogrammeerd in overeenstemming met de in dat land geldende elektrische net eisen en voorwaarden en zullen functioneren zodra ze aan het AC net aangesloten zijn. Ze werken tevens autonoom zonder aangesloten te zijn met een ECU.

De ECU dient eerst te worden geconfigureerd (het UID nummer invoeren) om de geïnstalleerde micro-omvormers te kunnen detecteren. Dit kan van afstand gebeuren (met een lokale verbinding). Het is belangrijk deze stap niet te vergeten, dit kan uitgevoerd worden tijdens of voor de installatie (lees voor installatie de ECU handleiding).

Ja, ons nieuwe assortiment multi-module micro-omvormers de YC600 en QS1 zijn volledig compatibel met elkaar en gebruiken dezelfde AC-kabels en accessoires.

 • 7 x YC500 of
 • 7 x YC600 of
 • 3 x QS1
 • 12 x YC1000

Indien u de QS1 en YC600 op dezelfde groep aansluit, kunt u ook maximaal 3 x een QS1 en 1 x een YC600 gebruiken (voor een systeem van 14 zonnepanelen).

Alle micro-omvormers van APsystems zijn uitgerust/worden standaard geleverd met MC4 DC-connectoren.

Ja, dat is mogelijk. Hiervoor heeft u de ECU-C met CT’s (Current Transducers van APsystems) met de micro-omvormers (YC600, QS1 & YC1000) nodig. Raadpleeg eventueel de bibliotheek op onze website

Ja, dat is mogelijk. Hiervoor heeft u de ECU-C i.c.m. de CT’s (Current Transducers van APsystems) met de micro-omvormers (YC600, QS1 & YC1000) nodig. De EMA applicatie geeft de energieconsumptie en uw afname van het elektriciteitsnet en de productie van de panelen weer, om uw eigen verbruik beter te beheren.

Ja, dat is mogelijk. Hiervoor heeft u de ECU-C i.c.m. CT’s (Current Transducers van APsystems) met de micro-omvormers (YC600 & QS1 alleen in een 1 fase-systeem) nodig.

Met deze functie kan ECU-C via de relais uitgangspoort # 2 (R2N, R2L) een belasting voeden met een externe contactor wanneer extra productie van uw systeem beschikbaar is, de waarde van extra vermogen (PV-productie – belastingsverbruik) instelbaar is (Power Limit in ECU-C lokale interface). Raadpleeg voor meer informatie de bibliotheek op de website.

Nog niet al uw antwoorden gevonden?