Veelgestelde vragen

Wat is de APsystems micro-omvormer ?

De APsystems micro-omvormer zet de opgewekte energie van een PV module om van gelijkstroom (DC) naar wisselstroom (AC), waarbij de energie opbrengst van elke module in een streng van PV panelen gemaximaliseerd wordt.  In tegenstelling tot de conventionele centrale “streng’’ omvormer (waarbij de uitgangen van meerdere modules verbonden zijn met een enkele centrale omvormer), regelt de APsystems micro-omvormer elke PV module in een streng afzonderlijk, waardoor de totale energie opbrengst van het gehele systeem geoptimaliseerd zal zijn.

Wat is de APsystems micro-omvormer oplossing ?

De APsystems micro-omvormer oplossing omvat drie hoofd elementen:

  • De APsystems micro-omvormer zet DC stroom naar AC stroom om in elke afzonderlijke PV module.
  • De APsystems Communicatie Unit (Energy Communication Unit, of ECU) verzamelt alle data van de PV modules en zendt deze naar een internet database.
  • De APsystems Monitor (Energy Monitoring en Analyses, of EMA) biedt de mogelijkheid tot continue monitoring en beheer van de zonne-energie installatie door middel van bijvoorbeeld een huiscomputer of smartphone.

Daar het een geintegreerd systeem betreft, zal de APsystems micro-omvormer oplossing de PV energie productie geoptimaliseerd zijn; wordt de betrouwbaarheid verhoogd; is het PV ysteem ontwerp, installatie, onderhoud en beheer eenvoudiger en verbetert de veiligheid voor zowel installateur als eindgebruiker.

De APsystems micro-omvormer kan alleenstaand werken  zonder verbonden te zijn met de ECU of de EMA. De micro-omvormer zal ook afzonderlijk werken met alleen de APsystems ECU.
Echter, om een volledige systeem analyse via internet te kunnen verkrijgen, dient de APsystems ECU verbonden en ingelogd te zijn met de APsystems EMA.

Waarom zijn de APsystems micro-omvormers te verkiezen boven conventionele centrale ‘’string’’ omvormers ?

Een conventionele string omvorme, geplaatst en verbonden aan het eind van een  rij PV modules, regelt de geproduceerde gelijkstroom van alle verbonden zonnepanelen als één eenheid, waarvan de prestatie gebaseerd is op de module die de laagste opbrengst heeft (vanwege schaduw, schade, vervuiling etc).

Dat betekent dat als een enkel boomblad op een module ligt, dit de opbrengst van alle andere modules wordt teruggebracht tot hetzelfde niveau als het beinvloede paneel. Dit is een zeer inefficient systeem!

String omvormers  worden doorgaans tweemaal vervangen gedurende de levensduur van een systeem, wat significante kosten met zich meebrengt.

APsystems micro-omvormers zijn de slimme keuze! Het werken met individuele panelen levert optimale prestaties van uw zonne energie systeem.

Schaduwwerking, met als resultaat een verminderde energie productie, wordt door de toepassing van de micro-omvormers beperkt tot alleen die PV modules waar de schaduw op valt en is niet meer van invloed op de energie prestaties van de gehele string PV panelen, wat de productiviteit en prestaties van het hele systeem sterk vergroot. Alle andere modules in het systeem zullen met vol vermogen blijven produceren.

Elke APsystems micro-omvormer heeft een zogenaamde Maximum Power Point Tracking functie ingebouwd.  De micro-omvormer regelt honderden keren per seconde de hoogst mogelijke module opbrengst en optimaliseert op deze manier de totale productie.

Installaties met APsystems micro-omvormers zijn doorgaans 5-15 procent efficienter dan vergelijkbare “string” omvormers.

Het systeem heeft op deze manier meer opbrengst met een zelfde aantal panelen op het dak.

In combinatie met de APsystems ECU en de EMA, maakt de APsystems micro-omvormer het mogelijk de prestaties van elke PV module in de streng te volgen en stelt de installateur in staat op afstand eventuele problemen op te lossen.

Waar kunnen APsystems micro-omvormers geplaatst worden ? En kunnen later meer PV modules toegevoegd worden ?

Het compacte en onafhankelijke ontwerp van APsystems micro-omvormers zorgt voor een eenvoudige installatie op vrijwel elk beschikbare oppervlak,  zonder dat er rekening gehouden hoeft te worden met oncontroleerbare. U heeft de flexibiliteit om de strengen zonnepanelen op elk gewenst moment uit te breiden of te combineren in verschillende orientaties op hetzelfde dak zonder dat dat invloed heeft op uw uiteindelijke zonne energie productie.

Is de APsystems micro-omvormer veilig ?

De APsystems micro-omvormer is direct verbonden met de laagspanning van de PV module en is via standaard AC wisselspanning gekoppeld aan het openbare electriciteits net.  Dit waarborgt veiligheid voor installateur en eindgebruiker en sluit het risico van hoogspannings vlambogen uit.

Is de APsystems micro-omvormer technologie betrouwbaar en welke garantie biedt APsystems?

Alle APsystems producten worden onderworpen aan strenge fabriekstesten, geëvalueerd en op lokatie gemonitord zodat u de hoogste kwaliteit en meest betrouwbare solar oplossing krijgt.  De APsystems micro-omvormer is ontworpen om onder de meest zware omstandigheden te functioneren gedurende een periode van 25 jaar welke overeenkomt met de levensduur van een zonne energie systeem.

Elke APsystems unit heeft een volledige vervangings limited garantie van 10 jaar en de eigenaar kan een uitbreiding van nog eens 10 jaar afsluiten om een Uitgebreide Limited Garantie van 20 jaar te verkrijgen.

Als dè industriele leider in micro-omvormer technologie, is APsystems er trots op pal te staan achter al haar producten.

Het display van de ECU geeft "searching" aan, wat betekent dit?

Bij een eerste opstart van de ECU zal de ECU zoeken naar ingevoerde micro-omvormers, dit kan maximaal 6 minuten duren. Als dit langer duurt, betekent dit dat het micro-omvormer UID nummer nog ingevoerd moet worden in de ECU.

Wat is het standaard IP-adres van de ECU?

Het interne standaard IP-adres van de ECU is 60.190.131.228.

De LED op de micro-omvormer knippert rood, wat betekent dit? En een knipperende groene LED?

Een rood knipperende LED geeft aan dat de micro-omvormer geen energie produceert. Een groen knipperende LED geeft aan dat de micro-omvormer energie produceert.
Wees er zeker van dat alle bekabeling (AC en DC) correct is aangesloten en dat het PV systeem aangeschakeld is.

Is aarding nodig bij het installeren van micro-omvormers van APsystems?

Aarding van het PV-systeem gebeurt door het monteren van de micro-omvormers op het metalen PV-frame. Als er geen metalen PV-frame gebruikt wordt, dienen de micro-omvormers apart geaard te worden, d.m.v. een separate aardingsdraad.

Heeft een APsystems micro-omvormer interne galvanische scheidingen ?

Ja, de  APsystems micro-omvormers hebben een ingebouwde hoog-frequent transformator die in de  meeste configuraties een aardlekschakelaar overbodig maakt.

Mag een micro-omvormer van APsystems direct via een stekker op een wandcontactdoos worden aangesloten?

Nee, volgens de NEN1010 laagspannings norm is het direct aansluiten van een enkele micro-omvormer via een stekker op een wandcontactdoos niet toegestaan. (Zie NEN 1010, 712.411.1.1.)

Werken micro-omvormers van APsystems zonder een ECU?

Ja, de installatie van een ECU is niet vereist bij het gebruik van micro-omvormers van APsystems, maar daar de ECU de dagelijkse energie productie registreert, geeft dit de mogellijkheid te profiteren van individuele PV module monitoring. Ook kan de ECU gebruikt worden voor het opnieuw configureren en het op afstand diagnosticeren. Op deze manier verlaagt u de onderhoudskosten en versterkt u de relatie met uw klanten.

Moet de ECU op dezelfde groep als de PV-installatie aangesloten worden?

Nee, de ECU kan op iedere andere groep worden aangesloten maar moet wel op dezelfde fase als de PV-installatie worden aangesloten.

Is de installatie van een fasebrug noodzakelijk bij het gebruik van YC500i micro-omvormers die verdeeld zijn over 3 fasen?

In principe niet; indien alle fasen gebruikt worden voor een PV installatie met YC500i micro-omvormers, is de installatie van een fasebrug niet noodzakelijk. Desondanks raden we aan een fasebrug op te nemen in het systeem om zodoende de installatie te veenvoudigen en te versnellen.

De ECU wordt aangesloten op een enkele fase naar keuze en zal dan zelf alle omvormers detecteren.

De ECU geeft ’s nachts “000!” aan op het display. Betekent dit dat er geen communicatie is tussen de micro-omvormer en de ECU?

Ja, de communicatie module in de omvormer wordt gevoed door de panelen. Zonder zonlicht werken deze niet en de ECU zal dan de omvormers niet kunnen vinden. (Nachtverbruik = 120mW)

Op de ECU is een USB-aansluiting aanwezig. Kan ik op deze USB-aansluiting een PC aansluiten?

Nee, deze USB-aansluiting is uitsluitend bedoeld als voeding voor een Wi-Fi bridge

De display van de ECU geeft "-Web" aan. Wat betekent dit?

Dit betenent dat de ECU niet verbonden is met het internet. Controleer aub uw Wi-Fi of de PLC verbinding. Verzeker u ervan dat de omvormers aangeschakeld zijn.

Geeft de micro-omvormer 230V output als een PV paneel is aangesloten en het systeem nog niet op het lichtnet is aangesloten?

Nee. Deze ‘Anti -Islanding’ beveiliging is verplicht!

Pas als de omvormer is aangesloten op het lichtnet zal het PV-systeem energie gaan produceren. Na het aansluiten zal deze eerst het net op spanning, frequentie en impedantie testen voordat de omvormer aanschakelt.
Als het systeem van het electrische netwerk af is, zullen alle micro-omvormers outputs afschakelen. (gelijk aan ‘’Rapid Shutdown’’).

Het PV systeem zal alleen energie produceren als de omvormer met het electriciteits net verbonden is.

Bij welke interne temperatuur gaan de micro-omvormers van APSystems in "Over Temp Protection" mode?

Vanaf 85 graden Celcius intern.

Let bij de installatie van Micro-omvormers van APsystems op de tussenruimte tussen de bovenkant van de micro-omvormer en de onderzijde van de PV-modules. Deze ruimte dient tussen 1 – 2 cm te bedragen.
Let bij het installeren van de modules ook op voldoende tussenruimte tussen de onderzijde van de PV-modules en de bovenzijde van het dakoppervlak, deze dient enkele centimeters te bedragen. Dit zorgt voor een luchtstroom voor de koeling van de omvormers.

In het geval van brand zullen de micro-omvormers automatisch uitschakelen, zodra de interne temperatuur boven de 85 graden komt.

Welke garantie biedt APsystems voor haar micro-omvormers?

Elke APsystems unit heeft een volledige vervangings limited garantie van 10 jaar en de eigenaar kan een uitbreiding van nog eens 10 jaar afsluiten om een Uitgebreide Limited Garantie van 20 jaar te verkrijgen.

Let op: voor vervanging van micro-omvormers, neem eerst contact op met de APsystems Technical Support.

Hoe neem ik contact op met de APsystems Technical Support?

Contact opnemen met APsystems Technical Support kan door het sturen van een email naar support.emea@APsystems.com of door telefonisch contact op te nemen met telefoonnummer:  +31(0)10-2582670.

Kan een 3-fase systeem met de omvormer YC500i geinstalleerd worden?

Ja, dat kan. We verwijzen naar de gebruikers installatie handleiding van de YC500i, onder de ‘’library’’ sectie van de website.

Moeten APsystems micro-omvormers geconfigureerd worden om ze te laten functioneren?

APsystems micro-omvormers zijn voorgeprogrammeerd in overeenstemming met lokale electrische net eisen en vooraarden en zullen functioneren zodra ze aan het AC net aangesloten zijn. Ze werken tevens autonoom zonder aangesloten te zijn met een ECU.

Herkent de ECU automatisch de APsystems micro-omvormers bij installatie?

De ECU dient eerst te worden geconfigureerd (het UID nummer invoeren) om de geinstalleerde micro-omvormers te kunnen detecteren. Dit kan van afstand gebeuren (met een lokale verbinding). Het is belangrijk deze stap niet te vergeten, dit kan uitgevoerd worden tijdens of voor de installatie (lees voor installatie de ECU handleiding).

Nog niet al uw antwoorden gevonden?