Portret Polskiego Instalatora: SunUp (artykuł opublikowany na www.gramwzielone.pl 8 listopada)

Rynek fotowoltaiki w Polsce w ciągu ostatnich 2 lat rozwija się bardzo dynamicznie. APsystems dostrzegając jego potencjał jest na nim obecny od samego początku, z dumą wspiera polskich partnerów swoimi rozwiązaniami i technologią. Dostarcza innowacyjne i sprawdzone rozwiązania oparte na mikroinwerterach, doskonale dopasowane do przydomowych i małych komercyjnych instalacji PV. AP Systems stawia na doświadczonych profesjonalistów z branży fotowoltaicznej, którym dostarczane  przez nich systemy pomagają wyróżnić się na tle konkurencji. Świetnym przykładem jest firma instalacyjna SunUp ze Śląska. Jej dotychczasowy rozwój doskonale ilustruje polską ewolucję w kierunku inteligentniejszych rozwiązań fotowoltaicznych. Rzetelny, doświadczony i kompleksowo przygotowany do działania wykonawca stosując systemy oparte na mikroinwerterach AP Systems. oferuje swoim klientom kompleksowe usługi oraz niezwykle trwałe i wydajne instalacje. Robi to projektując precyzyjnie rozwiązania w zakresie pełnej efektywności energetycznej – pompy ciepła wraz z energią słoneczną i optymalizacją zużycia energii na własne potrzeby.

Firma SunUp – historia

Przyjrzyjmy się im bliżej… Wszystko oczywiście zaczęło się od założyciela – Michała Klimka, który przed stworzeniem firmy SunUp w 2019 w Polsce zdobywał doświadczenie w branży energetycznej. Zarządzał dużymi projektami w takich krajach jak Malezja, Islandia, Szwecja czy Stany Zjednoczone.

Poza świadomością ekologiczną założyciela, głównym impulsem, który popchnął pana Klimka do założenia SunUp, było sprzyjające prawodawstwo w Polsce, dające możliwość pokrycia przez prosumentów większości ich zapotrzebowania na energię elektryczną za pomocą energii słonecznej dzięki rocznemu mechanizmowi rozliczeniowemu tzw. net-meteringowi.

Dwa lata później, pomimo trudnego okresu pandemii, SunUp ma już na swoim koncie 160 projektów w tym ponad 60 przydomowych instalacji i 4 komercyjne o łącznej mocy ponad 400 kWp zbudowanych na mikroinwerterach AP Systems.

Warto dodać, że poza instalacjami PV SunUp oferuje swoim klientom również ekologiczne pompy ciepła, które stanowią doskonałe uzupełnienie systemów fotowoltaicznych. Klienci mogą cieszyć się dzięki temu zwiększeniem współczynnika auto konsumpcji budynku.

Projekt wielomieszkaniowy w Rybniku

W portfolio wykonawczym SunUp uwagę zwraca zakończony niedawno z powodzeniem projekt realizowany na potrzeby Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Realizacja miała miejsce na dachach 7 wielorodzinnych budynków mieszkalnych, które łącznie utworzyły 11 instalacji fotowoltaicznych o sumarycznej mocy około 42 kWp.

Rozmiary inwestycji wymagały oczywiście zastosowania odpowiednich podzespołów. Dla spółdzielni mieszkaniowej był to również sposób na przyczynienie się do czystszego sposobu wytwarzania energii elektrycznej, bez użycia paliw kopalnych, z których korzysta zdecydowana większość konwencjonalnych elektrowni w Polsce.

Pan Klimek wyjaśnił główne wyzwania związane z tym projektem:

„Najpierw musieliśmy poszukać bezpiecznego, niezawodnego rozwiązania. Na etapie projektowania zdaliśmy sobie sprawę, że w budynku brakuje miejsca na zastosowanie tradycyjnych falowników stringowych. Po drugie, dachy zbudowane pod koniec lat 70 nie są idealnie proste co powoduje, że panele w poszczególnych rzędach są pod nieznacznie innymi kątami. W związku z tym zastosowane rozwiązanie musiało dawać dużą elastyczność. Z tych wszystkich powodów mikroinwertery firmy APsystems okazały się najlepszą opcją, jaką mogliśmy zaproponować naszemu klientowi”

„Kolejną dużą zaletą APsystems jest to, że każdy moduł fotowoltaiczny korzysta z własnego trackera MPP, więc różnice w kątach i kierunkach nie stanowią problemu jak miałoby to miejsce przy zastosowaniu falowników centralnych, a tym samym obniżyło produkcję energii przez instalacje naszego klienta – podsumował.

 

Zalety mikroinwerterów

Wykorzystanie bezpiecznego, bardziej produktywnego i łatwiejszego w utrzymaniu rozwiązania AC było kluczowe dla SunUp. Istotne było stworzenie ekstremalnie niezawodnych instalacji fotowoltaicznych działających w trudnych warunkach przy napiętym harmonogramie i budżecie. To właśnie te parametry zadecydowały o wyborze mikroinwerterów APsystems do opisanego projektu.

Zapotrzebowanie na energie na własne potrzeby w gospodarstwach domowych, dużych budynkach mieszkalnych i w przedsiębiorstwach ciągle wzrasta. Wzrost zużycia energii na własne potrzeby – zarówno w projektach przydomowych, jak i w większych komercyjnych – skojarzony ze stałym i znacznym wzrostem cen energii, to argumenty utwierdzające team APsystems w tym, że wybrany kierunek rozwoju jest słuszny.

AP Systems jest przekonane o sukcesie w Polsce obecnej i nadchodzącej serii mikroinwerterów dedykowanych kilku modułom PV dzięki nowej „podwójnej” serii DS3 i 3-fazowemu „poczwórnemu” QT2. Jako dumny członek Sunspec Alliance i SBF w Polsce, nasza firma pozostaje liderem w stale rozwijającym się segmencie fotowoltaicznych MLPE (Module Level Power Electronics), oferując inteligentne i łatwe do instalacji rozwiązania oparte na mikroinwerterach

Przeczytaj cały artykuł w języku POLSKIM na Gramwzielone.pl

Read the full article in POLISH on Gramwzielone.pl