Tag Archief van: micro omvormers

Meander kantoor verandert naar sociale- en duurzame woningbouw op zonne-energie

Renovatie van voormalige kantoorruimte naar 250 duurzame woningen met zonne-energie, levert 428 kWp op en een veel lagere energierekening.

Eind jaren ’90 werd het Meander kantoorgebouw geopend en diende lange tijd als gemeentehuis in Nieuwegein. Afgelopen jaren is het complex geheel verbouwd en getransformeerd tot een woongebouw met ruim 250 sociale huurwoningen. Om aan de wensen van toekomstige huurders en eisen van deze tijd te kunnen voldoen, heeft iedere woning o.a. een eigen warmtepomp en een aansluiting op zonnepanelen. De woningen zijn ook gasloos, zodat iedere bewoner een extreem lage energierekening heeft en het energieverbruik niet ten koste gaat van het milieu.

Installateur NewSolar nam de installatie van ruim 420 kilowattpiek voor zijn rekening, waarbij iedere woning werd uitgerust met 6 zonnepanelen van Trina Solar. Voor de techniek en omzetting achter de zonnepanelen is bewust gekozen voor micro-omvormers van APsystems. Door gebruik te maken van micro-omvormers achter de zonnepanelen was het niet nodig om in iedere woning een aparte omvormer te plaatsen waardoor er geen onnodige ruimte in beslag werd genomen in de woningen. Ook is daarmee onkundig gebruik van de huurder/bewoner uitgesloten door het ontbreken van extra elektrische apparatuur in huis.

De mogelijkheid om iedere bewoner inzage te geven in zijn of haar opbrengst, zonder nagenoeg bijkomende kosten, was een doorslaggevende factor om te kiezen voor APsystems.

Per woning zijn slechts 2 micro-omvormers geinstalleerd, de QS1 en de YC600, waaraan respectievelijk 4 en 2 zonnepanelen aangesloten kunnen worden. Door deze micro-omvormers te gebruiken waren er geen extra voorzieningen (bijv. leidingen) per woning nodig en was een zeer korte installatietijd gegarandeerd.

Dankzij het unieke Shared Monitoring van APsystems heeft iedere bewoner toegang tot zijn eigen opbrengst dankzij een inlogcode via zijn mobiel of bijvoorbeeld tablet. Dit wordt mogelijk gemaakt door de standaard Zigbee communicatie. Bij gebruikmaking van de ECU-R’s (Energy Communication Unit) kan de beheerder het totaaloverzicht behouden en is remote monitoring mogelijk en kunnen eventuele services eenvoudig verleent worden, zelfs zonder bij de huurders op bezoek te gaan.

Project referenties APsystems

APsystems  projecten voor een duurzame wereld

Wist u dat? APsystems-producten veel geïnstalleerd worden op zowel woningen als in commerciële projecten? Van Europa tot Australië, de VS of China, APsystems bedient zonneprofessionals in meer dan 80 landen.  Kijk hier naar een compilatie van APsystems installaties. Zie in deze animatie hoe de installatiepartners van APsystems bijdragen aan een duurzame energietoekomst door middel van het plaatsen van PV installaties op zonne-energie overal ter wereld.

Ook kunt U het referentieboek met projecten inkijken of downloaden.

Interview Dr Ling, oprichter en voorzitter van APsystems

Hoe andere tijden leiden tot innovatie en nieuwe kansen creëren.

APsystems viert 10-jarig jubileum. Terwijl de wereld door de coronapandemie in dit bijzondere jaar 2020 op vele fronten te maken heeft met onverwachte uitdagingen, deelt Dr. Zhi Min Ling, medeoprichter en voorzitter van APsystems, zijn ondernemersverhaal  – vanaf de oprichting van APsystems, toen de economische gevolgen van de financiële crisis van 2008 sterk te voelen waren, tot het bedrijf anno nu: de nummer 1 leverancier van multi-module microomvormers ter wereld. Een verhaal waaruit blijkt dat uitdagende, tijden ook kunnen leiden tot nieuwe kansen en duurzame groei

2020 is het jaar dat APsystems een decennium bestaat. Hoe voelt dat voor u?

Ik ben gelukkig, vereerd en dankbaar. Het is een belang-rijke mijlpaal voor het bedrijf, vooral in deze zeer snel veranderende industrie, waarbij we ons bevinden op het snijvlak van hightech micro-elektronica, energie en milieuvriendelijk bouwen. Blijven veranderen is één ding, maar het is iets heel anders om winstgevend te groeien als je aan de ene kant zwaar moet investeren in R&D, terwijl je aan de andere kant voldoende flexibel moet blijven om je aan te kunnen passen aan een steeds veranderende opkomende markt. Het feit dat we al tien jaar lang groeien en sinds 2012 elk jaar winst hebben gemaakt, is vooral te danken aan het harde werk, de vastberadenheid en het geduld van de honderden getalenteerde en toegewijde mensen die zich in de loop der jaren bij ons bedrijf hebben aangesloten

Wat bracht u ertoe om APsystems op te richten? En hoe heeft het bedrijf zich in de loop der jaren ontwikkeld?

Het bedrijf is flink veranderd, dat is een ding dat zeker is. De ontwikkeling van het bedrijf kan in mijn ogen in twee fasen worden opgedeeld. De oprichting 2010 – 2012: in het begin was alles gericht op het opbouwen van onze expertise in omvormertechnieken voor vermogenselektronica, om zo een robuuste en kostenefficiënte micro-omvormer te kunnen creëren. Binnen twee jaar waren we erin geslaagd om onze eerste enkele en dubbele micro-omvormers te ontwerpen, produceren en lanceren: de YC250 en de YC500, die later zou uitgroeien tot de best verkochte dubbele micro-omvormer ter wereld. We vestigden het hoofdkantoor in Jiaxing (China), waar we nu nog steeds onze producten vervaardigen met behulp van de TDG
Binnen 2 jaar introduceerden we de YC500, die heel snel de best verkochte duomicro-omvormer ter wereld werd  Dr Zhi Min Ling, medeoprichter  en voorzitter van APsystems groep, onze belangrijkste aandeelhouder. Onze R&Dfaciliteiten bevinden zich in Jiaxing en Cupertino. Vervolgens gingen we de tweede fase in, waarbij alles slechts draaide om één vraag: hoe kunnen we APsystems internationaal laten groeien zonder dat dit ten koste gaat van de rentabiliteit? Sinds 2012 draaien we nog steeds elk jaar een constante winst. Toch zijn we er de afgelopen zes jaar (2013-2019) in geslaagd ons in de vorm van verschillende Business Units op alle continenten te vestigen. De komst van Oliver Jacques in 2015 heeft hier veel aan bijgedragen. Zo zijn we vandaag de dag onze klanten in meer dan 80 landen van dienst.

Wat waren de belangrijkste uitdagingen?

Het is zeer interessant om deel uit te maken van deze revolutie op het gebied van zonne-energie. Helpen om van zonne-energie een betaalbare, schone energieoplossing te maken voor iedereen is een inspirerende zaak, maar de technologische uitdagingen zijn groot. Neem bijvoorbeeld datacommunicatie. Micro-omvormers beheren een groot aantal datapunten die via de gateway gecommuniceerd moeten worden van de micro-omvormers naar het monitoring platform in de cloud. Dit betekent dat wanneer systemen zoals de YC1000, QS1 en YC600 remote firmwareupgrades toepassen, dit een veeleisende bidirectionele datastroom creëert die de traditionele communicatie via het elektriciteitsnet niet aan kan. Daarom hebben we onze portfolio verlegd naar high-speed wireless Zigbee, wat tot drie keer sneller is dan conventionele communicatie via het elektriciteitsnet (PLC). Zo hebben we een lokaal 2.4GHz mesh-netwerk gecreëerd voor snelle en betrouwbare datacommunicatie tussen de micro-omvormers en de gateway.

Een andere constante uitdaging was dat we ons continu moesten aanpassen aan de steeds veranderende vraag van de markt. Door de geleidelijke integratie van PV in de elektriciteitsnetwerken hebben producenten van omvormers in veel landen producten op de markt moeten brengen die in realtime met de netbeheerders kunnen communiceren. Of het nu gaat om een onmiddellijke aanpassing van de PV-productie, afhankelijk van de toestand van het netwerk, of om te voorkomen dat elektronen worden teruggestuurd: de komende 20 jaar op betrouwbare wijze een dergelijke functionaliteit verwezenlijken met een product dat kleiner is dan een A4’tje en gemiddeld 3 kilogram weegt, betekent een sterk staaltje technologische integratie, waarvoor zeer geavanceerde R&D-, productie- en testvoorzieningen nodig zijn.

Welke invloed heeft de pandemie gehad op uw activiteiten?

Toen COVID-19 in het begin van het jaar voor het eerst in China uitbrak, bleven onze activiteiten relatief gespaard omdat een deel van onze productie buiten China plaatsvindt. Toch hebben we gezien dat er gedurende 1 maand in het eerste kwartaal een vertraging in de productie optrad. Het goede nieuws is dat we, nadat we onze productie-infrastructuur hadden geoptimaliseerd, onze productiesnelheid snel konden verhogen toen de situatie een paar weken later verbeterde

Ondanks de flexibiliteit van onze distributiepartners en zonne-energie-installateurs die open blijven en hun werk zoveel mogelijk voortzetten, zijn we dit kwartaal onvermijdelijk geconfronteerd met een mindere verkoop wereldwijd. Onzekerheid is een zeer moeilijke parameter voor de langere termijn. Iedereen heeft er persoonlijk mee te maken, maar toch is het ook een echte kans om eens goed naar onszelf te kijken en jezelf uit te dagen om vol zelfvertrouwen obstakels te overwinnen. Ik ben ervan overtuigd dat onze creativiteit en flexibiliteit zullen leiden tot een snel herstel van de industrietak in de tweede helft van dit jaar.

Wat is de volgende stap voor APsystems?

APsystems staat nu alom bekend om zijn voortrekkersrol op het gebied van multi-module micro-omvormeroplossingen, waarmee we innovatieve en duurzame producten op de markt brengen. Dit is het DNA van het bedrijf en dat blijft zo. In de komende 18 maanden zullen we verschillende nieuwe micro-omvormers lanceren, waaronder een nieuwe native driefase QUAD-micro-omvormer aan het einde van dit jaar. Maar het is ook onze ambitie om een sterkere positie te gaan innemen in de markt voor Module Level Power Electronics. Wij hebben onlangs, vooral voor de Verenigde Staten, APsmart gelanceerd. Deze nieuwe Business Unit omvat geavanceerde veiligheidsproducten, zoals een Module Level Rapid Shut-Down (MLRSD)-apparaat om te voldoen aan de nieuwe veiligheidsvoorschriften voor zonne-energieprojecten op MW-schaal. Het MLRSDsysteem van APsmart is SunSpec Alliance-gecertificeerd en onderhoudt een constante communicatie tussen de RSD en de Transmitter, waarbij de spanning en de stroom constant worden bewaakt. APsmart biedt ultramoderne RSD’s voor PV-modules. Deze zijn uitermate geschikt voor elke nieuwe of bestaande string of centraal omvormersysteem en voldoen aan de Amerikaanse NEC 2017 690.12-vereisten voor snelle uitschakeling.

Daarnaast werkt APsystems aan een modulair ACgekoppeld energieopslagsysteem (ESS) voor woningen, waarbij – zoals bij elk product dat we produceren – prioriteit wordt gegeven aan hoge kwaliteit en betrouwbaarheid.

Download het volledige artikel hier

APsystems Krachtige innovatie voor een duurzame toekomst

Op 5 juni wordt ieder jaar Wereldmilieudag gevierd om bewustwording en bescherming van het milieu onder de aandacht te brengen. Volgens de Verenigde Naties “biedt de viering van deze dag ons de mogelijkheid om de voor betere inzichten en om stil te staan bij verantwoordelijk gedrag van individuen, bedrijven en gemeenschappen bij het behoud en de verbetering van het milieu.” Op deze dag worden thema’s extra onder de aandacht gebracht ter verbetering van de milieuproblemen, voor individuen, bedrijven en gemeenschappen  voor het behoud en de verbetering van het milieu.

Het thema van Wereldmilieu 2020 is ‘biodiversiteit’ – een zorg die urgent en existentieel is. Het huidige klimaat kan worden beschouwd als een waarschuwing m.b.t. onze relatie met de levende wereld, natuurlijke ecosystemen en hun biodiversiteit. Om te veranderen moeten wij onze levensstijl aanpassen  om bij te dragen aan het besparen en ontzien van het milieu door het gebruik van bijvoorbeeld plastic dramatisch te reduceren, bomen te laten groeien en alternatieve energiebronnen te gebruiken. Het grootste deel van de door ons gebruikte elektriciteit is afkomstig van fossiele brandstoffen en stoot broeikasgassen kooldioxide (CO2) en distikstofoxide (N2O) uit die vervuiling veroorzaken. Deze schadelijke gassen dragen ook bij tot de aantasting van de ozonlaag. Daarom moeten we ons meer gaan richten op zonne-, wind- of geothermische energie. Het installeren van een zonne-energiesysteem is een zeer voordelige financiële investering voor uw huis of bedrijf, maar kan ook aanzienlijk bijdragen aan het welzijn van het milieu en de volksgezondheid als geheel.

Door zonne-energie te gebruiken, kunt u de vraag naar fossiele brandstoffen verminderen, de uitstoot van broeikasgassen beperken, uw ecologische voetafdruk verkleinen of zelfs het risico op gezondheidsproblemen verkleinen.

APsystems heeft, dankzij onze klanten, een grote impuls gegeven aan de opwekking van hernieuwbare energie. Over de hele wereld zijn er meer dan 100.000 installaties met APsystems-micro-omvormers die inmiddels meer dan 1,2 TW aan zonne-energie hebben opgewekt, wat resulteert in meer dan 226.000 ton koolstofcompensatie.

Bekijk hoe APsystems bijdraagt ​​aan een duurzame en gezonde toekomst in deze video.

APsystems sponsort Solar Business Day, 29 januari

Nederland behoort sinds een paar jaar tot een van de grootste markten van Europa waar zonnepanelen worden geïnstalleerd. Volgens het CBS, Solar Magazine en uit trendanalyses lijkt het erop dat Nederland in 2019 waarschijnlijk 2 gigawattpiek aan PV installaties heeft aangesloten en dat het jaar 2020 misschien wel 3 gigawattpiek zal gaan bijdragen. De komende jaren zal de aandacht voor zonne-energie en andere alternatieve energiebronnen alleen maar toenemen, niet alleen om de klimaatdoelstellingen te behalen, maar ook doordat wij bij zullen gaan dragen aan een verantwoorde energie consumptie

Op woensdag 29 januari komen tijdens de presentatie van het National Trend Report vertegenwoordigers van de PV industrie bij elkaar om de meest recente, essentiële cijfers en trends voor de komende jaren in de Nederlandse markt te bespreken.

Deze dag wordt georganiseerd door Good in opdracht van Solar Solutions. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Dutch New Energy Research. Tevens zal er een panelgesprek plaatsvinden waarbij Netbeheer Nederland, Energie Nederland en Holland Solar deel zullen nemen om nog meer inzicht te krijgen in bijvoorbeeld SDE, subsidievrij bouwen of het PV beleid uit andere landen.

APsystems is dan ook trotse sponsor van het National Trend Report 2020.

Vakbeurs Solar Solutions verplaatst naar September 2021

APsystems nodigt u van harte uit een bezoek te brengen aan onze stand en kennis te maken met energie besparende oplossingen tijdens Solar Solutions.

In goed overleg met exposanten heeft de organisatie van Solar Solutions toch besloten de vakbeurs in 2021 op de meeste verantwoorde manier te organiseren en wel van 28 t/m 30 September 2021.

Solar Solutions wordt samen met Duurzaam Verwarmd georganiseerd , de grootste special interest beurs voor warmte, koelen en ventileren. Zo kunt u zich in één keer laten informeren over zowel energieopwekking als duurzame verwarming.  Op de stand van APsystems kunt u kennis maken met de laatste producten zoals de YC600, een geavanceerde micro-omvormer voor het aansluiten van 2 zonnepanelen, de QS1 voor maar liefst 4 panelen en zullen wij u informeren over de nieuwe producten.

Tijdens Solar Solutions tonen meer dan 200 deelnemers, fabrikanten, distributeurs en installateurs uit meer dan 30 landen hun laatste producten, oplossingen en concepten. Ook zal tijdens deze beurs het NK-zonnepanelenplaatsen georganiseerd worden.

Naast de micro-omvormers, biedt APsystems ook monitoring en analyse software. Bij verbinding met de geavanceerde EMA module (Energie Communicatie Unit), kunt u middels een gebruikersvriendelijke interface de prestaties van elk zonnepaneel en iedere micro-omvormer analyseren en eventuele storingen detecteren en zelfs oplossen. Ook consumptie monitoring behoort tot de mogelijkheden.

Bezoek ons tijdens SolarSolutions op stand C9.1 in de Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen en laat u informeren over de slimme producten van APsystems. Het is mogelijk om gratis toegang te verkrijgen, het enige wat u hoeft te doen is u te registeren met de APsystems invitatiecode (APSYSTEMS), hiermee bespaart u maar liefst 75€ op

Wij verwelkomen u graag tijdens Solar Solutions en Duurzaam Verwarmd.

Intersolution: de vakbeurs voor zonne-energie in België, 15 en 16 januari te Gent

Maak kennis met Rexel en APsystems tijdens Intersolution

Op woensdag 15 en donderdag 16 januari 2020 vindt in Flanders Expo Gent de 9e editie plaats van InterSolution, dé netwerk- en vakbeurs voor zonne-energie in de Benelux.

De aandacht en vraag naar zonne-energie neemt ieder jaar weer enorm toe, niet alleen bedrijven investeren steeds meer in solaroplossingen, maar ook juist huizeneigenaren. Zonne-energie is én blijft de toekomst. Bij voorgaande edities waarbij gemiddeld 3.800 bezoekers werden geregistreerd – wordt tijdens InterSolution 2020 ook een internationaal B2B-forum georganiseerd voor de solarindustrie, waar vraag en aanbod elkaar treffen.

Toonaangevende leveranciers uit Europa demonstreren er hun laatste noviteiten, laatste producten op het gebied van zonnepanelen en energieopslag, montagesystemen en regeltechnieken, software en monitoring. Een bezoek aan InterSolution is leerzaam voor élke professional die met de solar business in aanraking komt, zoals installateurs, elektriciens, aannemers, dakwerkers, loodgieters, architecten, woningbouwcorporaties- en verenigingen. APsystems laat samen met Rexel tijdens Intersolution niet alleen praktische- maar ook de laatste oplossingen zien. Klanten kunnen informatie verkrijgen bij Rexel niet alleen over APsystems maar ook over saldering, reductie CO₂, SDE of bijvoorbeeld veiligheid.

De samenwerking tussen Rexel België en APsystems draagt bij aan meer slimme oplossingen voor een duurzame wereld.

APsystems ondersteunt ook Rexel op zowel sales, support, training als marketing gebied. Zo biedt Rexel, net als andere officiële APsystems distributeurs, aan installateurs de juiste kennis van APsystems producten voor de best mogelijke ervaring. Rexel België verwelkomt u graag tijdens Intersolution op stand 8103, 15 en 16 januari in Gent.

Maak kennis met APsystems!

Maak kennis met APsystems tijdens de Rexel 100% elektrisch tour.

Met de 100% elektrisch-tour brengt partner Rexel u op diverse locaties in Nederland op de hoogte van actuele duurzame thema’s. Zo kunt u uw kennis bijspijkeren over de thema’s e-mobility, zonne-energie en warmtepompen aan de hand van maar liefst 9 verschillende seminars.  De seminars zullen plaatsvinden in verschillende regio’s waarbij de eerste op 26 November in Deventer begint. In 2020 zal het  eerste evenement plaatsvinden op 14 Januari in Wolvega.

Zo zullen Rexel en de deelnemende fabrikanten ook Nootdorp, regio Goes, Heerenveen, Nijmegen en o.a. Akersloot aandoen.

Na de seminars kunt u een bezoek brengen aan het Tech-plein waar APsystems, maar ook andere fabrikanten, u graag informeren over duurzame producten en oplossingen en wat voor u de voordelen zijn. Uiteraard kunt u tevens genieten van een heerlijk diner en bijpassend drankje.

Wilt u meer weten over deze tour ga dan naar: https://over.rexel.nl/100procent-elektrisch/

Of schrijf u direct in op https://lnkd.in/ddMBr6X

 

Micro Mania APsystems

Micro Mania bij APsystems!

Installeer APsystems en spaar Bol.com cadeaukaarten!

– 600€ Bol.com cadeaukaart bij 100 punten*

– 250€ Bol.com cadeaukaart bij 50 punten

–  80€ Bol.com cadeaukaart bij 20 punten

(*) 1 x YC600 = 1 punt en 1 x QS1 = 2 punten.

APsystems lanceert de Micro Mania Installateurs Promotie. Hierbij kunt u een Bol.com cadeaukaart van 80€ verdienen bij iedere verkoop van 20 x de YC600 of 10 x de QS1 micro-omvormer. Bij de verkoop van 50 x de YC600 of 25 x de QS1 ontvangt u maar liefst 250€ en u kunt nog meer verdienen!

Installeer 100 x de YC600 of 50 x de QS1 en u ontvangt een cadeaukaart t.w.v. 600€, te besteden bij Bol.com!

Hoe meer u verkoopt en installeert, hoe meer cadeaukaarten u kunt opsparen. Gedurende de promotie periode (van 21/10/19 t/m 31/12/19) kunt u sparen voor cadeaus verkrijgbaar bij Bol.com. Voorwaarde is dat u de APsystems micro-omvormers heeft afgenomen van een van onze deelnemende distributeurs (zie onder aan pagina).

BENT U KLAAR VOOR EEN MOOIE AFSLUITING VAN HET JAAR MET APSYSTEMS!

U kunt alleen mee doen aan de APsystems Micro Mania promotie door u als installateur te registreren, inclusief uw BTW nummer. Gebruik het formulier op deze pagina, voor 31 December 2019, om in aanmerking te komen  voor de  cadeaukaarten en om u te registreren.

Hoe de promotie werkt, in 2 stappen

1- Koop de micro-omvormers bij één van de op deze pagina genoemde distributeurs
2- Stuur uw rekening(en) ook in m.b.v. deze pagina.

Waarom APsystems?

APsystems biedt geavanceerde micro-omvormer technologie voor residentiële en commerciële systemen en levert doordachte oplossingen voor een duurzame wereld.

  • Tot 2 of zelfs 4 zonnepanelen aansluiten op één micro-omvormer
  • Lagere initiële kosten en Reactive Power Control (RPC)
  • Geen single point of failure
  • Pro-actieve ondersteuning m.b.v. EMA Energie Monitoring Analyse applicatie
  • Tot 20 jaar garantie

Wacht niet en bestel vandaag nog!

De APsystems YC600 en QS1 micro-omvormers gekocht tussen 21 Oktober en 31 December 2019 komen in aanmerking voor deze promotie.

Voorwaarde is wel dat u installateur bent

Neem eventueel contact op met uw deelnemende distributeur voor nog meer informatie of stuur een email naar  aplus.emea@apsystems.com .

Zie hieronder voor de volledige voorwaarden en bekijk hoe u optimaal kunt profiteren van deze promotie. Juist met APsystems micro-omvormertechnologie kunt u zich onderscheiden bij uw klanten – neem vandaag nog contact op met uw deelnemende distributeur betreffende de promotie.

Klik hier om te registreren!

Micro Mania APsystems

Maak kennis met APsystems tijdens Bepositive in Lyon, 13-15 februari 2019

Micro-omvormers APsystems

Iedere 2 jaar wordt Bepositive georganiseerd en met meer dan 550 exposanten en 30.000 professionals uit de branche zoals renewable energie, duurzaam bouwen en innovatieve technologie, is Bepositive een event geworden voor  uitwisselingen tussen installateurs van zonne-energie, fabrikanten, bestekschrijvers en meer.

Met kantoren gevestigd in Rotterdam, Nederland sinds 2015 en Lyon, Frankrijk sinds 2016, verwelkomt het Europese APsystems-team u graag bij stand 6L29, waar we het volledige scala van micro-omvormers presenteren die perfect geschikt zijn voor residentiële en commerciële zonne-installaties.

Ontdek de nieuwe DUO YC600 en QUAD QS1 micro-omvormers, twee enkelfasige micro-omvormers, met onafhankelijke MPPT per module en gebruik dezelfde kabels en accessoires voor een hogere flexibiliteit en snellere installatie.

 

De QS1 is op de shortlist geplaatst voor de BePOSITIVE Awards, op 13 februari.

De QS1-technologie bouwt voort op de succesvolle multi-module micro-omvormers van APsystems, die voor lagere logistieke kosten kunnen zorgen, geïntegreerde ZigBee-communicatie- en verbindingsmogelijkheden en een breder MPPT-spanningsbereik bieden voor een grotere energie-opbrengst bij weinig licht.

APsystems werd in 2009 in Silicon Valley in de Verenigde Staten opgericht en is uitgegroeid tot een van de bekendste en grootste fabrikanten op het gebied  van de micro-omvormers voor zonne-energie. Met een groot aantal micro-omvormer oplossingen, ideaal voor residentiële en grote daken is APsystems toonaangevend op het gebied van fotovoltaïsche innovatie. Gecertificeerd volgens ISO9001 en ISO 14001 en vooruitstrevend, biedt APsystems tot 20 jaar garantie op micro-omvormers. APsystems bedient via zijn netwerk van partners, duizenden klanten in meer dan 80 landen over de hele wereld.

Bezoek ons tijdens BePositive en laat u informeren over onze oplossingen en producten, inclusief  de nieuwe innovaties voor 2019 op de BePOSITIVE-show.
Datum: 13-15 februari 2019

Stand #: 6L29

Locatie: Tentoonstellingscentrum Eurexpo, Lyon, Frankrijk