Dobór wielkości systemu PV znacznie zwiększa wydajność

Prawidłowe zwymiarowanie systemu PV jest ważne dla zwiększenia wydajności

Jaki jest stosunek DC-AC paneli słonecznych podłączonych do inwertera? Przy projektowaniu instalacji PV, gdy moc paneli PV przekracza moc inwertera, mówi się o przewymiarowaniu. Rozsądnie zaprojektowany współczynnik nadmiaru może znacznie zoptymalizować wydajność inwertera, zmniejszyć koszty sprzętu po stronie prądu przemiennego i zwiększyć ogólną sprawność.

Dlaczego przewymiarowanie jest konieczne?

Moc nominalna paneli słonecznych to maksymalna moc wyjściowa w idealnych warunkach w laboratorium badawczym. Jednak zazwyczaj warunki wydają się bardziej złożone, pogoda nie jest stała, więc moc wyjściowa paneli jest zawsze zmienna. Ze względu na wiele czynników nieuchronnie pojawiają się straty, które powodują, że moc wyjściowa paneli jest niższa niż testowana moc znamionowa. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o czynnikach, które mogą wpływać na moc wyjściową modułów, takich jak:

  1. Słońce jako źródło energii
  2. Pogarszanie stanu paneli PV
  3. Kąt nachylenia panelu PV
  4. Inne czynniki

Podsumowanie: Ten artykuł dowodzi, że rzeczywista moc wyjściowa modułów jest niższa od ich mocy nominalnej. W celu poprawienia stopnia wykorzystania inwertera za dobrą praktykę uważa się stosowanie przewymiarowania strony DC. Przy wykorzystaniu przykładowej symulacji NREL-SAM dane dowodzą, że zwiększenie wskaźnika DC/AC przyniesie wyższą produkcję energii. Chociaż mogą wystąpić straty spowodowane obcinaniem, wzrost wytwarzania energii w systemie jest zawsze większy niż te straty. Optymalny stosunek prądu stałego (DC) do prądu przemiennego (AC) wymaga pełnego rozważenia korzyści wytwarzania energii w systemie, kosztów instalacji systemu, kosztów eksploatacji i konserwacji oraz ogólnej produkcji z systemu (utraty produkcji z modułów i powiązanych efektów niedopasowania itp.), w celu znalezienia równowagi między zwiększonymi kosztami wynikającymi z przewymiarowania po stronie DC a zyskami generowanymi przez produkcję energii elektrycznej w systemie. Rozsądny wskaźnik DC do AC może zwiększyć przychody z systemu, zmniejszyć koszt systemu na kilowatogodzinę i zmaksymalizować całkowite przychody.

 

Przeczytaj cały artykuł na temat rozmiaru.