Duurzaam project met APsystems micro-omvormers in Tilburg
In de wijk Wandelbos heeft TBV Wonen Nul op de Meter renovatie uitgevoerd. Het bijzondere aan dit project is dat het een woongebouw is met twee verdiepingen, zogenaamde gestapelde woningbouw. Dit project is gerealiseerd door o.a. Oranjedak.

Renovatie van de woningen

De gerenoveerde woningen zijn voorzien van een dikke isolatielaag, de kunststofraamkozijnen zijn voorzien van drievoudig glas en de gevel is zodanig aangepakt dat er geen kieren meer aanwezig zijn. Installatietechnisch zijn de woningen voorzien van een warmtepomp en een luchtventilatiesysteem met warmteterugwinning. Door deze maatregelen is de benodigde energie om het gebouw te verwarmen en te koelen enorm beperkt. Op het dak zijn zonnepanelen geplaatst om de benodigde energie voor de installatie maar ook voor het eigen verbruik van de huurders te compenseren. Door de gestapelde woningbouw heeft TBV Wonen uiteindelijk gekozen voor micro-omvormers en het installatiegemak, maar ook van de te verwachten opbrengst, het preventieve onderhoud en de veiligheid. Voorheen maakten de woningen gebruik van blokverwarming met een centrale CV-ketel voor verwarming en geisers in de appartementen zelf voor warmwater.

Lagere energiekosten

Daar de wetgeving rondom EPV nog niet van kracht was tijdens de oplevering van dit project vroeg TBV Wonen een huurverhoging aan de bewoners, afgestemd op de energieopwekking van de woning. Daarmee blijven de variabele woonlasten voor de bewoners gelijk voor en na renovatie. En omdat een aantal vaste energielasten geheel komen te vervallen, gaan de bewoners er ruim 20 euro per maand op vooruit.

Blijven meten en bijsturen

Vanaf de oplevering worden gegevens verzameld over de nieuwe prestaties van het gebouw en de ervaringen van de bewoners. Deze meetgegevens zullen nauwlettend worden bestudeerd om verdere optimalisatie mogelijk te maken en dit concept uit te rollen over de bestaande woningvoorraad van TBV Wonen. Een groot deel van de woningvoorraad bestaat uit hoogbouw boven vier woonlagen. Oranjedak Energy wil bijdragen aan een duurzame samenleving door zonne-energieproductie toegankelijk te maken voor utiliteits- en woningbouw

Installateur: Oranjedak Energy
Locatie: Tilburg
Systeem capaciteit: 112 kW
Micro-omvormer: YC600
Aantal panelen: 430