“De Universiteit van Lausanne voorziet in eigen stroomopwekking”

Begin dit jaar heeft de regering van Zwitserland haar beleid afgestemd op het meer stimuleren van stroomopwekking voor zowel particulieren als het bedrijfsleven. Het mechaniek van Saldering zal waarschijnlijk in Zwitserland de komende jaren verdwijnen. De overheid, in Zwitserland, stimuleert zowel eigenaren als bedrijven toch aan om zelf elektriciteit te produceren en te consumeren, d.m.v. subsidies. De Universiteit van Lausanne heeft gekozen voor een meer duurzame aanpak en heeft alle daken van de Universiteit voorzien van APsystems micro-omvormers en zonnepanelen. De offerteaanvraag, voor het voorzien van 2 gebouwen volledig van panelen, van de universiteit mochten worden ingevuld door Tritec met micro-omvormers van APsystems door de beste prijs/kwaliteit verhouding.

 Deze twee projecten vertegenwoordigen een totaal vermogen van 318 kWp op 2 gebouwen, met 190 kWp voor het project “Extranef” en 128 kWp voor het “Unicentre” gebouw.

Door het plaatsen van deze grote installaties kan de universiteit gedurende de dag voor een heel groot deel zelf voorzien in de vraag naar stroom en zal als gevolg de elektriciteitsrekening drastisch lager worden. Voordat kon worden begonnen met de aanleg van de zonnepanelen moest eerst een oplossing worden bedacht voor de beperkte beschikbare ruimte in het gebouw en wilde men de aanpassingen voor andere bekabeling zoveel mogelijk beperken.

 De twee belangrijkste redenen voor het kiezen van de YC1000 micro-omvormer van APsystems waren enerzijds de esthetiek van de gebouwen die behouden moest blijven t.o.v. de omgeving van de universiteit en anderzijds de beperkte beschikbare ruimte in de gebouwen. Hierdoor was de micro-omvormer van APsystems de meest voor de hand liggende oplossing.

De APsystems YC1000 micro-omvormers worden achter de zonnepanelen gemonteerd en nemen dan ook geen kast- of werkruimte  in. Ook is er geen noodzaak om kabels te trekken of om een gekoelde ruimte  te bouwen. Bovendien zouden, gezien de situatie van de twee te realiseren gebouwen, de kosten voor het doorvoeren van de bekabeling en de kosten voor een specifieke plek voor de  centrale omvormers veel hoger zijn geweest.

Tot slot was er bij het “Unicentre” project sprake van schaduw gedurende een gedeelte van de dag waarvoor de micro-omvormers van APsystems de beste oplossing bood om de elektriciteits opbrengst te optimaliseren

Installateur:   TRITEC SA

Grootte:   Extranef: 190.08 kWp, Unicentre: 128.52 kWp

Locatie:   Lausanne, Zwitserland

PV Modules:   QCell’s QPower-G5 270

Micro-omvormers:  APsystems YC1000

Met bijna 30 jaar ervaring op het gebied van fotovoltaïsche technologie, is TRITEC een van de belangrijke spelers in de Zwitserse markt.  TRITEC heeft expertise in:

Ontwikkeling en fabrikant van bevestigingssystemen: TRITEC heeft een eigen reeks bevestigingssystemen (TRI-STAND).

Distributeur / groothandel van complete systemen:   TRITEC heeft een portfolio met producten waarmee installateurs complete fotovoltaïsche systemen kunnen bestellen (montagesystemen, modules, omvormers, accessoires).

 

TRITEC is naast distributeur ook installateur voor projecten op industriële schaal  TRITEC levert in Zwitserland en in Duitsland ieder jaar meer dan 1000 systemen en ontwikkelt en installeert voornamelijk projecten in Zwitserland.

Sinds 2015 is TRITEC in handen van het Zwitserse bedrijf Energiedienst AG, een pionier in duurzame energie met hydro-elektrische dammen langs de Rijn.