APSYSTEMS FOTO WEDSTRIJD

Doe mee aan de APsystems fotowedstrijd! Deelname voor professionele installateurs die de DS3 micro-omvormer installeren.

SOLAR PROFESSIONALS, DOE MEE OM TE WINNEN!

Dien dien de beste foto’s in van uw installatie met de DS3-micro-omvormer en maak kans op € 500 aan vouchers. Elke maand zijn er winnaars tot 31 maart 2022.

Doe mee aan de fotowedstrijd die APsystems deze winter lanceert. Onderscheidt u van de concurrentie met uw DS3-micro-omvormer in actie! Wees creatief en maak kans op € 500.

Exclusief  voor installateurs die onze DS3-serie micro-omvormers gebruiken.

Deel uw beste of mooiste project met ons . Is het een bijzonder of origineel project? Is de dakbedekking uniek, complex, is het economische model dat onderscheidend is innovatief? Had het type gebouw bepaalde beperkingen? Vertel het ons uit en deel de details van het project (via het formulier), inclusief een korte beschrijving van de installatie. Zorg ervoor dat u foto’s en close-ups meestuurt die onze DS3-micro-omvormers in actie laten zien. Inzendingen worden beoordeeld door het APsystems-team.

Grijp deze kans om niet alleen 500 € te winnen, maar ook om zichtbaarheid te krijgen via projecten die op onze website en andere communicatieplatformen zullen worden getoond. Dien uw aanvraag in via het formulier op deze pagina. Als de foto’s te groot zijn (> 5 MB), nodigen we u uit om ze te verzenden via een gedeelde link of per e-mail naar emea@apsystems.com.

Lees de algemene voorwaarden van de wedstrijd voordat u meedoet. Als u vragen heeft, kunt u het formulier ook gebruiken, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Deze wedstrijd loopt tot eind maart 2022. Voor residentiële of commerciële zonne-energietoepassingen: Dien uw beste foto’s in van installaties met DS3-micro-omvormers en u maakt kans op € 500€.

Lees hier de algemene voorwaarden voordat u zich aanmeldt.

Vul onderstaande zo compleet mogelijk in om deel te kunnen nemen aan de APsystems foto wedstrijd

In kW en type micro-omvormer DS3
Naam, merk en capaciteit
Probeer niet te grote bestanden te uploaden, alleen JPEG, GIF of PNG (max. 5 MB per foto)
Probeer niet te grote bestanden te uploaden, alleen JPEG, GIF of PNG (max. 5 MB per foto)
=
Om ongewenste mail te voorkomen, vragen wij u bovenstaande vraang antwoord te geven.

Voorwaarden en spelregels APsystems foto actie
Inzendingsvereisten

Alleen projecten en inzendingen uit Nederland of België kunnen meedoen aan deze actie. Meerdere inzendingen zijn toegestaan, maar er wordt slechts één inzending per project beoordeeld. Als er meerdere inzendingen worden ontvangen voor een enkel project, zal APsystems oordelen op basis van de inzending met de meest interessante informatie. Inzendingen (installaties)  moeten voorzien zijn van APsystems-DS3 micro-omvormers in het hele project of een deel ervan.  Elke inzending moet het volgende bevatten: bedrijfsnaam, locatie, capaciteit/grootte, aantal gebruikte DS3-micro-omvormers, een kort project verklaring met inbegrip van alle details over speciale doeleinden/uitdagingen/unieke kenmerken, een korte toelichting over hoe de micro-omvormers van APsystems het project hebben helpen maken succesvol te zijn, en projectfoto’s (maximaal 5 foto’s). Gelieve slechts één formulier per project te gebruiken voor het delen van bestanden voor foto’s die groter zijn dan 5 MB. Alle projecten moeten uiterlijk op 31 maart 2022 worden ingediend.

Minimale informatie

Elke inzending dient gepaard te gaan met de bedrijfsnaam, capaciteit / grootte, aantal gebruikte micro-omvormers, een korte beschrijving en een korte verklaring over hoe de micro-omvormers van APsystems hebben bijgedragen aan het succes van het project en projectfoto’s (maximaal 4  foto’s).

Dien slechts één verzoek per project in en gebruik bijvoorbeeld Winzip of WinRar voor het delen van bestanden voor foto’s groter dan 5 MB.

APsystems behoudt zich het recht voor projecten te beoordelen en te belonen op basis van eigen criteria en niet specifiek voor een vooraf bepaalde formule of vereisten. De beoordeling en toekenning zijn onderhevig aan de voorkeur van APsystems en deelnemers die deelnemen, en bevestigen hiermede dat zij op de hoogte zijn van de subjectieve aard van deze wedstrijd en ermee akkoord gaan de resultaten niet te betwisten. Deelnemers gaan er ook mee akkoord APsystems te vrijwaren van alle kosten die zijn gemaakt bij het samenstellen en indienen van een inzending, het maken of verkrijgen van projectfoto’s of alle kosten die zijn gemoeid met het indienen van de wedstrijd.

Aanvaarding algemene voorwaarden

Door deel te nemen aan deze APsystems Foto Actie, bevestigt u dat het u is toegestaan ​​om als vertegenwoordiger van uw bedrijf deel te nemen aan de actie onder de hierin uiteengezette voorwaarden en akkoord te gaan met deze.

Door deel te nemen aan de actie, geeft u APsystems ook toestemming om uw project, bedrijf, projectfoto’s en details te delen met anderen. Verder verleent u APsystems ook toestemming om genoemde projectinformatie en foto’s te gebruiken in toekomstige promoties en/of op de website.

APsystems behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken. Op deze pagina zijn de meest actuele voorwaarden in te zien. U bent zelf verantwoordelijk voor het eventueel controleren van deze voorwaarden op wijzigingen.

By entering into the APsystems Photo Contest, you affirm that you are legally permitted as an agent of your company to enter into the contest under the terms outlined herein, and agree to adhere to these terms.
By entering into the contest, you grant APsystems permission to announce your project, company, project photos and details in its award announcement. Further, you also grant APsystems permission to use said project information and photos in its future promotions and on website.

The entrant agrees to be named by APsystems in connection with photos and content from their reference entry form for a range of marketing activities related to the contest. The entrant grants APsystems irrevocable and the rights of use and exploitation of the submitted photos and text without any restrictions. This includes, in particular, the right to use the photo(s) uploaded in connection to the contest as a whole or in part, unchanged or edited/redesigned within the framework of APsystems marketing activities.

APsystems will not accept liability for the downloading of photos/text and the subsequent usage by third parties.

APsystems reserves the right to update award terms and conditions at any time without prior notice. The most current terms and conditions can be viewed on this page. You are responsible for checking these terms and conditions periodically for changes.

Vrijwaring

Deelnemers gaan ermee akkoord APsystems te vrijwaren van juridische stappen die hen worden aangespannen door derden als gevolg van de actie, selectie, toekenning, aankondiging of promotie die voortvloeit uit de inhoud die u indient, e-mailt of anderszins verzendt. Deelnemers erkennen verder dat ze wettelijk verantwoordelijk zijn voor de ingediende inhoud en dat APsystems niet aansprakelijk is voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit onjuiste, verkeerd voorgestelde of geplagieerde inzendingen.

Entrants agree to hold APsystems harmless from legal action brought to them by third parties as a result of the contest, selection, award, announcement or promotion arising out of the contents you submit, e-mail or otherwise transmit. Entrants further acknowledge that they are legally responsible for the content submitted and that APsystems is not liable for any consequences resulting from incorrect, misrepresented or plagiarized submissions.